+31 70 711 23 00

Capital Support

Generaties Grip op Vermogen

CHARITY OFFICE CHARITY OFFICE FAMILY OFFICE FAMILY OFFICE A D M INISTR A TIE A D M INISTR A TIE VER M OGENSR E GIE VER M OGENSR E GIE BESTUURDERS ONDERSTEUNING D OM ICILIE & BESTUUR COMPLIANCE BEWIND & EX E CUTELE KENNIS & CONTACTEN PRI V A TE CLIENT SE R VICE NALATEN STICHTINGEN & VER M OGENS F ONDSEN A D M INISTR A TIE A D M INISTR A TIE VER M OGENSR E GIE VER M OGENSR E GIE BESTUURDERS ONDERSTEUNING D OM ICILIE & BESTUUR COMPLIANCE BEWIND & EX E CUTELE KENNIS & CONTACTEN PRI V A TE CLIENT SE R VICE NALATEN STICHTINGEN & VER M OGENS F ONDSEN

Family Office

ADMINISTRATIE

Een solide administratie is de basis voor goed inzicht en rust. Onze specialisten ontfermen zich over uw administratie inclusief het samenstellen van jaarstukken en het coördineren van uw belastingaangifte, zodat u een helder en gedegen overzicht heeft van uw vermogen.

Lees meer →

VERMOGENSREGIE

Goed toezicht houden is ons toevertrouwd. Wij zorgen voor een helder overzicht van uw totale vermogen waardoor u de juiste beslissingen kunt nemen. Gezamenlijk coördineren wij uw financiële posities, beleggingen en andere investeringen zodat u voortdurend kunt rekenen op grip, continuïteit en overzicht. Natuurlijk begeleiden wij ook de overgang naar de volgende generatie, steeds in goed overleg met u en uw adviseurs.

Lees meer →

DOMICILIE & BESTUUR

Capital Support beschikt over een trustvergunning van De Nederlandsche Bank en verricht trustactiviteiten voor Nederlandse entiteiten. Denk aan het participeren in directie of bestuur van stichtingen of vennootschappen. Bijvoorbeeld stichtingen voor het goede doel of holding-, pensioen- of beleggingsvennootschappen. Wij verlenen domicilie en verzorgen de volledige administratie van entiteiten.

Lees meer →

BEWIND & EXECUTELE

In de rol van bewindvoerder nemen wij beslissingen om uw eigen vermogen of dat van uw naasten te beschermen. Maar ook beschermen wij het vermogen dat u nalaat aan een erfgenaam wanneer wij over het betreffende erfdeel door u tot bewindvoerder in uw testament zijn benoemd. En als onafhankelijke executeur verzorgen wij de afhandeling van uw nalatenschap, waardoor uw naasten niet worden opgescheept met het nemen van moeilijke beslissingen in een dikwijls emotionele periode waarbij verschillende belangen gemoeid zijn.

Lees meer →

PRIVATE CLIENT SERVICE

Met deze dienstverlening heeft u uw eigen persoonlijke assistent. Wij verzorgen uw agenda- planning en -beheer. Wij boeken uw reizen, hotels, besprekingen en toegangskaarten voor uw favoriete wedstrijd of restaurant. Als u op reis bent nemen wij dagelijkse taken en administratie van u over. En bent u onverhoopt in de problemen – ook in het buitenland - dan assisteren wij u, ook op locatie. Daarmee zorgen wij dat u meer tijd overhoudt voor zaken die voor u belangrijk zijn.

Lees meer →

STICHTINGEN & VERMOGENSFONDSEN

Als onafhankelijke partij nemen wij het werk uit handen van particulieren en families met een vermogen dat wordt nagelaten aan de volgende generatie, maar dat gedeeltelijk wordt bestemd om te schenken aan specifieke doelen in de samenleving. Daarbij heeft Capital Support ook oog voor de strikte wet- en regelgeving bij schenkingen bijvoorbeeld op het gebied van ANBI wetgeving.

Lees meer →

Charity Office

ADMINISTRATIE

Bijdragen aan de maatschappij wordt een stuk eenvoudiger wanneer uw administratie op orde is en u hier geen omkijken naar heeft. Het verzorgen van de administratie is een van onze kernkwaliteiten. Wij verzorgen de aanvraagprocedures voor stichtingen, verwerken de uitbetalin- gen en leveren inzichtelijke projectrapportages. Hiernaast stellen wij jaarrekeningen en jaarstuk- ken op en ondersteunen wij stichtingen om te voldoen aan de publicatieplicht die geldt voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Lees meer →

VERMOGENSREGIE

Onze specialisten zorgen voor een helder overzicht van privé- en stichtingsvermogens. Wij coördineren en monitoren de werkzaamheden van vermogensbeheerders en brengen hierover verslag uit aan het bestuur. Ook kunnen we assisteren bij het aanpassen van het financiële beleid van stichtingen. Indien gewenst helpen wij ook bij de overdracht van vermogen naar de volgende generatie.

Lees meer →

BESTUURS ONDERSTEUNING

Capital Support staat de besturen van fondsen bij met de zorg voor het agendabeheer, de aanvragen, de bestuursvergaderingen en de interne en externe communicatie. Hiernaast kunnen wij door onze WTT-vergunning ook participeren in besturen en directies. Om het privéleven van bestuurders te ontzien kunnen stichtingen zich op ons adres inschrijven en kunnen wij een dagelijks bereikbaar secretariaat leveren.

Lees meer →

COMPLIANCE

Capital Support assisteert bij de op- en inrichting van stichtingen. Wij zorgen dat stichtingen vol- doen aan de algemene wet- en regelgeving, aan de richtlijnen die gelden voor ANBI’s en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook helpen wij besturen, indien gewenst, bij interne integriteitsonderzoeken.

Lees meer →

KENNIS & CONTACTEN

Voor Capital Support is kennisdeling en samenwerking de weg naar een professionelere sector. Met de gedachte “Samen staan we sterk” deelt Capital Support kennis met particulieren en besturen om hen te ondersteunen bij verscheidene filantropische vraagstukken. Hiernaast helpen wij u om relevante partijen te vinden die een volgende stap voor u of de stichting kunnen betekenen.

Lees meer →

NALATEN

Iets nalaten aan een geliefde of aan een goed doel? Wanneer u Capital Support aanstelt als exe- cuteur zorgen wij dat erfdelen bij de juiste persoon of op de juiste plek terecht komen. Wij helpen particulieren om een passend goed doel te vinden of een stichting op te richten. Ook houden wij contact met de ontvangende partij om te zorgen dat de wensen van de gever gehonoreerd worden. Naast ons werk voor particulieren kunnen wij goede doelen ook bijstaan bij vragen over relatiemanagement en wervingsactiviteiten.

Lees meer →

Over ons

Capital Support is een multi-Family en Charity Office dat zijn oorsprong vindt in 1899. Wij begeleiden en ondersteunen cliënten op de gebieden (financiële) administratie, vermogensregie,  bewind en executele, filantropie én private client services. Onze specialisten zorgen dat u meer grip krijgt op uw vermogen en op filantropie.

Capital Support staat garant voor een deskundige en integere werkwijze. Wij hebben een vergunning van de Nederlandsche Bank in het kader van de Wet Toezicht Trustkantoren en een uitgebreide compliance & risk functie. Zo weet u dat wij aan alle wettelijke eisen voldoen en garant staan voor een betrouwbare bedrijfsvoering. Wij zijn de onafhankelijke partij die zich volledig voor u inzet.

Nieuws

Lees het laatste nieuws en gastartikelen

Nieuws
17 december 2019

Nieuwe partner Capital Support

Nieuwe Partner Capital Support Met ingang van 1 januari 2020 zal Lodewijk Siertsema (56) het…
Read More
Nieuws
19 november 2019

Zabawas | Boekpresentatie “Nou Voorruit! Van baggeren naar goede doelen”

Zabawas in het Teylers Museum Vol trots is maandag 18 november het boek “Nou Voorruit!…
Read More
Nieuws
16 september 2019

Capital Support | Samenwerking in Zwitserland

Met ingang van 1 september 2019 zijn Capital Support en Fiona Barones de Vos van…
Read More