+31 70 711 23 00

Capital Support

Generaties Grip op Vermogen

CHARITY OFFICE CHARITY OFFICE FAMILY OFFICE FAMILY OFFICE A D M INISTR A TIE A D M INISTR A TIE VER M OGENSR E GIE VER M OGENSR E GIE BESTUURDERS ONDERSTEUNING D OM ICILIE & BESTUUR COMPLIANCE BEWIND & EX E CUTELE KENNIS & CONTACTEN PRI V A TE CLIENT SE R VICE NALATEN STICHTINGEN & VER M OGENS F ONDSEN A D M INISTR A TIE A D M INISTR A TIE VER M OGENSR E GIE VER M OGENSR E GIE BESTUURDERS ONDERSTEUNING D OM ICILIE & BESTUUR COMPLIANCE BEWIND & EX E CUTELE KENNIS & CONTACTEN PRI V A TE CLIENT SE R VICE NALATEN STICHTINGEN & VER M OGENS F ONDSEN

Family Office

ADMINISTRATIE

Een geordende administratie en solide financiële boekhouding geeft rust. Het is de basis voor goed inzicht en grip op uw vermogen. Onze specialisten ontfermen zich over uw administratie en uw financiële boekhouding. Wij ordenen uw documenten en bestanden en slaan deze digitaal en overzichtelijk op. Wij zorgen voor tijdige betalingen van uw facturen. Onze administratieve en financiële ondersteuning is er voor families, ondernemers en charitatieve instellingen. Wij nemen u werk uit handen, zodat u zich kunt richten op de dingen die voor u belangrijk zijn.

Lees meer →

VERMOGENSREGIE

Goed toezicht houden is ons toevertrouwd. Wij zorgen voor een helder overzicht van uw totale vermogen waardoor u de juiste beslissingen kunt nemen. Gezamenlijk coördineren wij uw financiële posities, beleggingen en andere investeringen zodat u voortdurend kunt rekenen op grip, continuïteit en overzicht. Natuurlijk begeleiden wij ook de overgang naar de volgende generatie, steeds in goed overleg met u en uw adviseurs.

Lees meer →

DOMICILIE & BESTUUR

Capital Support beschikt over een trustvergunning van De Nederlandsche Bank en verricht trustactiviteiten voor Nederlandse entiteiten. Denk aan het participeren in directie of bestuur van stichtingen of vennootschappen. Bijvoorbeeld stichtingen voor het goede doel of holding-, pensioen- of beleggingsvennootschappen. Wij verlenen domicilie en verzorgen de volledige administratie van entiteiten.

Lees meer →

BEWIND, EXECUTELE & LEVENSTESTAMENT

Bewindvoering en een Levenstestament zijn bijzondere vormen van het beheer, dat gevoerd wordt over vermogensbestanddelen van natuurlijke personen die niet meer, of nog niet in staat zijn dit beheer zelf te voeren. Zowel deskundigheid, professionaliteit, continuïteit àls inlevingsvermogen zijn dan onmisbaar. Datzelfde geldt voor het optreden als executeur testamentair.

Lees meer →

PRIVATE CLIENT SERVICE

Met de private client services van Capital Support heeft u uw eigen persoonlijke assistent. Wij beheren uw agenda, plannen afspraken en onderhouden contacten voor u. Wij organiseren uw vergadering, reserveren locaties en verzorgen de notulen. We bewaken de actiepunten. Naast agendabeheer en relatiemanagement, regelen wij ook uw reizen, boeken wij hotels en bestellen we kaartjes voor uw favoriete concert.

Lees meer →

STICHTINGEN & VERMOGENSFONDSEN

Als onafhankelijke partij nemen wij het werk uit handen van particulieren en families met een vermogen dat wordt nagelaten aan de volgende generatie, maar dat gedeeltelijk wordt bestemd om te schenken aan specifieke doelen in de samenleving. Daarbij heeft Capital Support ook oog voor de strikte wet- en regelgeving bij schenkingen bijvoorbeeld op het gebied van ANBI wetgeving.

Lees meer →

Charity Office

ADMINISTRATIE

Bijdragen aan de maatschappij wordt een stuk eenvoudiger wanneer uw administratie op orde is en u hier geen omkijken naar heeft. Het verzorgen van de administratie is een van onze kernkwaliteiten. Wij verzorgen de aanvraagprocedures voor stichtingen, verwerken de uitbetalin- gen en leveren inzichtelijke projectrapportages. Hiernaast stellen wij jaarrekeningen en jaarstuk- ken op en ondersteunen wij stichtingen om te voldoen aan de publicatieplicht die geldt voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Lees meer →

VERMOGENSREGIE

Onze specialisten zorgen voor een helder overzicht van privé- en stichtingsvermogens. Wij coördineren en monitoren de werkzaamheden van vermogensbeheerders en brengen hierover verslag uit aan het bestuur. Ook kunnen we assisteren bij het aanpassen van het financiële beleid van stichtingen. Indien gewenst helpen wij ook bij de overdracht van vermogen naar de volgende generatie.

Lees meer →

BESTUURS ONDERSTEUNING

Capital Support staat de besturen van fondsen bij met de zorg voor het agendabeheer, de aanvragen, de bestuursvergaderingen en de interne en externe communicatie. Hiernaast kunnen wij door onze WTT-vergunning ook participeren in besturen en directies. Om het privéleven van bestuurders te ontzien kunnen stichtingen zich op ons adres inschrijven en kunnen wij een dagelijks bereikbaar secretariaat leveren.

Lees meer →

COMPLIANCE

Capital Support assisteert bij de op- en inrichting van stichtingen. Wij zorgen dat stichtingen vol- doen aan de algemene wet- en regelgeving, aan de richtlijnen die gelden voor ANBI’s en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook helpen wij besturen, indien gewenst, bij interne integriteitsonderzoeken.

Lees meer →

KENNIS & CONTACTEN

Voor Capital Support is kennisdeling en samenwerking de weg naar een professionelere sector. Met de gedachte “Samen staan we sterk” deelt Capital Support kennis met particulieren en besturen om hen te ondersteunen bij verscheidene filantropische vraagstukken. Hiernaast helpen wij u om relevante partijen te vinden die een volgende stap voor u of de stichting kunnen betekenen.

Lees meer →

NALATEN

Iets nalaten aan een geliefde of aan een goed doel? Wanneer u Capital Support aanstelt als exe- cuteur zorgen wij dat erfdelen bij de juiste persoon of op de juiste plek terecht komen. Wij helpen particulieren om een passend goed doel te vinden of een stichting op te richten. Ook houden wij contact met de ontvangende partij om te zorgen dat de wensen van de gever gehonoreerd worden. Naast ons werk voor particulieren kunnen wij goede doelen ook bijstaan bij vragen over relatiemanagement en wervingsactiviteiten.

Lees meer →

Over ons

Capital Support is een multi-Family en Charity Office opgericht in 2005, maar door overgenomen activiteiten met een historie die teruggaat tot 1899. Wij begeleiden en ondersteunen cliënten op de gebieden (financiële) administratie, vermogensregie,  bewind en executele, filantropie én private client services. Onze specialisten zorgen dat u meer grip krijgt op uw vermogen en op filantropie.

Capital Support staat garant voor een deskundige en integere werkwijze. Wij hebben een vergunning van de Nederlandsche Bank in het kader van de Wet Toezicht Trustkantoren en een uitgebreide compliance & risk functie. Zo weet u dat wij aan alle wettelijke eisen voldoen en garant staan voor een betrouwbare bedrijfsvoering. Wij zijn de onafhankelijke partij die zich volledig voor u inzet.

Nieuws

Lees het laatste nieuws en gastartikelen

Nieuws
3 juni 2021

Levenstestament; is de regeling werkbaar?

Wij schreven eerder over het nut van het opstellen van een uitgebreide persoonlijke volmacht (levenstestament),…
Read More
Gastartikel
3 juni 2021

Fiscale wetswijziging voor de open CV en familiefondsen

Op 29 maart 2021 heeft het kabinet een conceptwetsvoorstel gepubliceerd over de aanpassing van de…
Read More
Nieuws
3 juni 2021

UBO register aangevochten

Voor een aantal cliënten van Capital Support is het UBO Register relevant. Alle vennootschappen, stichtingen…
Read More