+31 70 711 23 00

UBO register aangevochten

By 3 juni 2021Nieuws

Voor een aantal cliënten van Capital Support is het UBO Register relevant. Alle vennootschappen, stichtingen en andere rechtspersonen zijn immers verplicht om persoonsgegevens van belanghebbenden, de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO) te registreren en voor het publiek openbaar te maken. Dit geldt voor eigenaren van vennootschappen, maar bijvoorbeeld ook voor bestuurders van goede doelen stichtingen.

Deze openbaarheid zou een afschrikkende werking moeten hebben op personen die bijvoorbeeld plannen zouden hebben om geld wit te wassen of terroristische activiteiten te financieren. In Nederland is de uitvoering van dit register belegd bij de Kamer van Koophandel. Het is duidelijk dat niemand tegen de bestrijding van witwassen en terroristische activiteiten is. Maar aan de andere kant kan het UBO Register ook van invloed zijn op de privacy van betrokkenen. Met name partijen die een vennootschap hebben opgericht om bezittingen niet in de openbaarheid te brengen, worden hier rechtstreeks door geraakt.

Kortgeleden heeft de Stichting Privacy First een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat, vanwege de bezwaren tegen deze zeer privacygevoelige informatie die geregistreerd moeten worden. Volgens Privacy First heeft het UBO-register eerder ‘zwartmaken’ tot gevolg dan dat het witwassen zal tegengaan. “Om witwassen tegen te gaan en terrorismefinanciering te bestrijden, is geen UBO-register nodig, in ieder geval geen register dat voor iedereen openbaar toegankelijk is,” zo motiveerde de stichting de aankondiging om naar de rechter te gaan.

Hoewel de rechter de vordering heeft afgewezen omdat de Nederlandse staat niet in strijd kan handelen met de Europese richtlijn waarop het UBO register is gebaseerd, begrijpt de rechter dat er twijfel kan bestaan over de rechtsgeldigheid van de regeling. Eerder had de Europese privacy-toezichthouder EDPS al een kritisch advies uitgebracht, waar ook door de hoogste Europese rechter over zal worden geoordeeld.

Of het UBO register uiteindelijk het juiste middel zal zijn, blijft dus nog even de vraag, maar hopelijk komt er snel meer duidelijkheid. Voor nu blijft het UBO Register een aandachtspunt voor de gehele financiële sector en een ieder die als bestuurder bij een onderneming betrokken is. Voor Capital Support geldt dat wij de ontwikkelingen zullen blijven volgen en er voor zorg zullen dragen dat de betreffende ondernemingen en onze cliënten aan de wettelijke verplichtingen zullen voldoen. Tegelijkertijd blijven wij maximaal aandacht geven aan de privacybescherming voor onze cliënten.

Arent Droogh
Directeur Risk en Compliance Capital Support