+31 70 711 23 00

Levenstestament; is de regeling werkbaar?

By 3 juni 2021Nieuws

Wij schreven eerder over het nut van het opstellen van een uitgebreide persoonlijke volmacht (levenstestament), voor het geval iemand tijdelijk of blijvend niet meer in staat is om zijn/haar financiële en overige zaken naar behoren waar te nemen.

Door een dergelijk levenstestament wordt voorkomen dat er door de rechtbank bewind moet worden ingesteld, waarbij het de vraag is ‘wie dan de bewindvoerder moet worden’ en ‘wat de wensen zijn’. Helaas heeft het afgelopen jaar met de Covid besmettingen weer laten zien hoe snel en onverwacht iemand kan disfunctioneren. En hoe belangrijk het is dat er dan toch iemand is die kan optreden. In een dergelijk levenstestament worden niet alleen wensen en instructies beschreven, maar uiteraard ook wanneer een dergelijke volmacht in gaat en wie de gevolmachtigde (n) wordt/worden.

Een enkel woord over de gevolmachtigde. Het komt regelmatig voor dat de eerste gedachte is om kinderen gezamenlijk de volmacht te geven. Een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch liet zien welk probleem daardoor kan optreden. In deze casus konden de kinderen het -vaak- niet eens worden over de te nemen beslissingen. Deze bleven dan ook uit. Zeer ten nadele van de volmachtgever (moeder). Uiteindelijk heeft het Hof na een eerste afwijzing door de kantonrechter toch maar een bewindvoerder aangesteld om de impasse te doorbreken. Dat was nou net niet de bedoeling van moeder. De les is, om er voor te zorgen dat een gevolmachtigde ook adequaat kan optreden. Dat kan iemand uit de familie zijn, of een onafhankelijke (professional). Zorg daarbij dan voor een regeling die het toezicht borgt. Zo ontstaat een balans tussen uitvoering en controle.

Desgevraagd overleggen wij graag met u over uw concrete situatie.

Robert D Kreder
Associate partner
Capital Support