+31 70 711 23 00

Hoe bereid je de volgende generatie het best voor op het eigenaarschap van een familie erfgoed?

By 3 juni 2021Nieuws

Voor kinderen van een succesvolle ondernemer of een opvolgende generatie van een vermogende familie, de zogenoemde ‘NextGen’, is het een behoorlijke uitdaging om op hun beurt goed invulling en/of sturing te geven aan het bestuur en beheer van het familiebedrijf en familievermogen. Wat zijn daarvoor de ‘best practices’?

Wetenschappelijk onderzoek, inmiddels wereldwijd, wijst uit dat families die succesvol zijn in de voortzetting van een familie erfgoed van generatie op generatie, vaak twee dingen met elkaar gemeen hebben. Ten eerste dat er veel werk wordt gemaakt van de actieve en constructieve betrokkenheid van eigenaren in de opvolgende generaties. De overlevering van het eigendom vindt steeds vaker plaats onder de noemer van Verantwoord Eigenaarschap. Ten tweede, dat men gedurende een langere periode investeert in de educatie van de kinderen. Daarvoor worden in toenemende mate programma’s ingezet die niet alleen betrekking hebben de voor de hand liggende financiële, juridische en fiscale onderwerpen met beleggen, investeren en vermogensstructurering als uitgangspunt, maar ook thema’s die te maken hebben met strategie, bestuur, impact, teamvorming en persoonlijke ontwikkeling.

Men beseft steeds meer, dat een vroegtijdige en ongedwongen start van het ingroeiproces op de langere termijn de meeste vruchten afwerpt en dat bij de familie passende structuren en processen moeten worden ingericht, die ook goed zijn geënt op de ambities, competenties en karakteristieken van de kinderen. Een dergelijk ingroeiproces is er op gericht om de kinderen met elkaar vertrouwd te maken als de toekomstige gezamenlijke eigenaren en tegelijkertijd, zo veel mogelijk in gezamenlijkheid, met het familiebedrijf en/of familievermogen. In het laatste geval gaat het dan om gezamenlijk beleggen en investeren in onroerend goed, private equity of beursgenoteerde beleggingen.

Tijd en ruimte zijn belangrijke succesfactoren om de NextGen als toekomstige eigenaren in te wijden op een wijze die hen het beste past. De ruimte is nodig om vooral ook rekening te kunnen houden met de verschillen tussen de persoonlijke belangstelling, opleiding en carrières van de kinderen en tijd is nodig om er samen geleidelijk aan naar het eigenaarschap toe te groeien. Het beste geschiedt dit op een gestructureerde manier door middel van een familieberaad waardoor iedereen op alle fronten zich goed geïnformeerd weet en voelt. Om alle inspanningen ook op de lange termijn te kunnen volhouden en alle ontwikkelingen van dien in goede banen te leiden worden heldere spelregels geformuleerd die heel goed kunnen worden vastgelegd in de vorm van een familiestatuut. Het familieberaad en het familiestatuut zijn twee belangrijke pijlers voor de Family Governance waarmee de familie haar bredere betrokkenheid bij het familie erfgoed invulling geeft.

Deze betrokkenheid begint met een goed georganiseerde dialoog tussen ouders en kinderen, waarin ook nadrukkelijk de specifieke uitdagingen, wensen en ambities van de NextGen worden besproken. Het voornaamste doel daarbij is het vorm geven van een goede onderlinge binding en samenwerking van de NextGen. De kunst is om het proces zo vorm te geven, dat niet alleen iedereen zich serieus genomen voelt en in alle oprechtheid er aan deelneemt, maar vooral ook zo dat alle familieleden er veel plezier en voldoening aan beleven!

Jurgen R. Geerlings
MESA Bestuursadviseurs voor het Familiebedrijf