Bewind & Executele

Bescherming en afwikkeling conform uw wensen

Bewindvoering

In onze hoedanigheid van bewindvoerder beschermen wij het vermogen van cliënten. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de financiële administratie. Bijvoorbeeld wanneer u de verantwoordelijkheid en de zorg over uw vermogen niet langer zelf kunt dragen. Dan kunt u of kunnen uw naasten ons laten benoemen tot bewindvoerder door de kantonrechter in uw woonplaats. In uw testament kunt u ons benoemen tot bewindvoerder ter bescherming van vermogen dat u nalaat en in een schenkingsakte over door u  geschonken vermogen.

Het beheer door ons als bewindvoerder kan verschillende vermogensbestanddelen omvatten, zoals geldsaldi, effecten en onroerende zaken. In binnen- en buitenland.

Executele

In de rol van executeur verzorgen wij de afwikkeling van uw nalatenschap conform uw wensen. Wij zijn de neutrale professional die voor een zorgvuldige uitvoering zorgdraagt en verantwoording hierover aflegt aan uw erfgenamen. De benoeming in uw testament van ons tot executeur kan bijvoorbeeld uitkomst bieden als u geen familie meer heeft of als u uw naasten niet met de afwikkeling wilt of kunt belasten. De afwikkeling brengt namelijk veel werkzaamheden met zich mee en vereist (steeds vaker) expertise op uiteenlopende gebieden. Een andere belangrijke reden om ons te benoemen kan zijn dat er sprake is van verstoorde familieverhoudingen of als u juist wilt voorkomen dat deze bij de afwikkeling van uw nalatenschap ontstaan. Capital Support als neutrale verantwoordelijke partij is dan de oplossing.

Ook wanneer u zelf tot executeur bent benoemd in een nalatenschap en daarbij ondersteuning wenst, zijn wij u graag van dienst.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Onze medewerkers staan u graag te woord.

070 711 23 00