Compliance

Uitgebreide aandacht voor wet- en regelgeving en risico

Aandacht voor Compliance en Risk

Bij Capital Support staan integriteit en het morele kompas voorop. Door de deskundigheid van onze medewerkers en uitgebreide aandacht voor Compliance & Risk, realiseren wij een integere en beheerste bedrijfsvoering. Capital Support neemt het ‘Three Lines of Defence Model’ als uitgangspunt in haar werkzaamheden.

De eerste lijn van dit model wordt gevormd door onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een correcte uitvoering van onze dienstverlening en het toepassen van het interne controlesysteem, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de identiteit van cliënten.

De tweede lijn is de Compliance & Risk functie, die zich bezighoudt met alle risico’s van Capital Support. Compliance & Risk is onafhankelijk van de operationele onderdelen en monitort of de dagelijkse handelingen overeenstemmend zijn met interne procedures en afspraken én wettelijke voorschriften. Hierbij kijken wij nauwlettend naar interne en externe integriteitrisico’s en proberen wij betrokkenheid bij niet integer handelen van (potentiële) cliënten uit te sluiten.

De derde lijn is de auditfunctie. Een onafhankelijke partij is belast met de periodieke beoordeling van de effectiviteit van de gehele organisatie-inrichting en bedrijfsprocessen van Capital Support.

Capital Support heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank in het kader van de Wet toezicht trustkantoren (WTT).

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Onze medewerkers staan u graag te woord.

070 711 23 00