Bestuursondersteuning

Bestuurlijke ondersteuning voor vermogensfondsen

Ondersteuning voor besturen van vermogensfondsen

Bij het besturen van fondsen komt veel kijken. Om te zorgen dat besturen zich volledig kunnen toeleggen op bestuurszaken biedt Capital Support bestuursondersteuning aan. Wij ondersteunen het bestuur door ons te ontfermen over de complete aanvraagprocedure. Ook bereiden we bestuursvergaderingen en bestuursstukken voor. Na een bestuursvergadering worden de notulen doorgestuurd en gaan wij aan de slag om de gehonoreerde aanvragen uit te betalen. Het bestuur ontvangt periodieke rapportages over de gesteunde projecten en de financiële situatie van de stichting.

Naast het verzorgen van de aanvraagprocedure en bijbehorende taken, beheren wij ook de agenda voor de stichting en bestuurders. Afspraken worden ingepland en bestedingscontroles afgestemd. Wij onderhouden goed contact met de goede doelen die een donatie ontvangen en waken voor de naam en reputatie van de stichting.  Met onze bestuursondersteuning kan het bestuur zich écht toeleggen op bestuurszaken.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Onze medewerkers staan u graag te woord.

070 711 23 00