Cases

Enkele voorbeelden uit de praktijk

Mijn man en ik hebben aan onze kinderen een geldbedrag geschonken. Mijn jongste zoon heeft echter nog geen verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom is Capital Support tot zijn 30e de bewindvoerder over deze schenking. Capital Support is een onafhankelijke derde, waar onze zoon ook nog eens van leert. Hiernaast hebben wij Capital Support in ons testament tot bewindvoerder benoemd, mochten wij overlijden voordat onze zoon dertig is geworden.

cases capital support

Mijn man heeft twee jaar geleden zijn onderneming verkocht. Een deel van de opbrengst is gereserveerd voor onze kinderen en een deel besteden wij aan goede doelen. Het beheren van een vermogensfonds  bleek echter veel tijd te kosten. Wij hebben Capital Support ingeschakeld voor het beheer en de administratie van het fonds. Zo houden wij tijd over en kunnen wij meer genieten van onze vrije tijd en het resultaat van onze donaties.

Door het overlijden van mijn moeder weet ik dat zelfs in hechte families ruzies kunnen ontstaan. De afwikkeling van de nalatenschap had een blijvende breuk tot gevolg. Het incident in mijn familie heeft mij ongerust gemaakt, mijn kinderen hebben eigenlijk ook niet de tijd en kennis om dit soort zaken af te handelen. Door de complexiteit van nalatenschappen en om onze familieband niet te belasten, hebben wij Capital Support als executeur benoemd in ons testament.

Mijn moeder begrijpt de waarde van geld niet meer en is erg vergeetachtig. Op  verzoek van mijn zus en mij heeft de kantonrechter Capital Support als bewindvoerder benoemd. Capital Support regelt nu alle financiële zaken voor mijn moeder, rekening houdende met reeds eerder bekendgemaakte wensen en belangen,  en legt hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Onze zorgen zijn hierdoor weggenomen. Dat geeft rust, ook bij mijn moeder.

De onroerend-goed-administratie van ons vastgoedfonds werd ons te veel. Deze verantwoordelijkheid ligt nu bij Capital Support. Capital Support regelt de administratie, het cash management en zorgt voor jaarverslagen en andere rapportages. Wij hebben hier geen omkijken meer naar. Hierbij houdt Capital Support ook contact met de accountant, notaris en fiscaal adviseurs. Onze onroerend-goed-administratie is nu altijd inzichtelijk en op orde.

De participantenadministratie van ons beleggingsfonds hebben wij aan Capital Support uitbesteed. Capital Support zorgt voor de financiële administratie van het fonds en stelt de jaarverslagen op. Ook stelt Capital Support de intrinsieke waarde bij in- en uitstapmomenten vast en verzorgen hun specialisten individuele rapportages en rapportages op fondsniveau. De administratieve dienstverlening van Capital Support scheelt ons heel veel werk en schept duidelijkheid voor alle betrokken participanten.

Ik heb adviseurs voor het beheer van mijn vermogen. Zij leveren kwaliteit, maar ik miste een totaal overzicht van mijn financiën. Capital Support Vermogensregie is gespecialiseerd in het coördineren van vermogens en werkt hiervoor nauw samen met beheerders/adviseurs. Ik heb hen ingeschakeld als onafhankelijke partij om een brug te vormen tussen mij en mijn adviseurs. Nu heb ik een behoorlijk overzicht, mijn risico’s en kosten zijn in kaart gebracht en werk ik nog beter samen met mijn adviseurs.

Cases Capital Support

Na jaren bestuurslid te zijn geweest in de familiestichting, is het nu tijd om het stokje over te dragen. Geen enkel familielid is op dit moment geïnteresseerd of geschikt voor de positie. Na enkele gesprekken bleek dat Capital Support wel geschikt is voor deze taak. Capital Support begrijpt dat wij het belangrijk vinden om de familieband hecht te houden en zal in de geest van de oprichter deelnemen aan het bestuur.